Silos za najrazličnejše namene

Zbiralnik za razsuti tovor imenujemo silos. Po navadi se uporabljajo v kmetijstvu za shranjevanje žit in v gradbeništvu za apno,cement ali pesek. Opazimo jih tudi v prometu, pa se tega ne zavedamo. Kamioni tovorijo beton in ga imajo shranjenega v premičnem silosu. Silos ima nalogo shranjevati razsuti tovor, ni pomembno za katero panogo gre.

Silos je približno velik od 10 do 20 metrov. Lahko so zgrajeni iz umetne snovi, kamna, jekla ali betona. Čedalje bolj so moderni montažni silosi V okolju je lahko opaziti silos, saj so cilindrične, navpične, valjaste oblike.

Silos pa je potrebno tudi vzdrževati, samo uporabljati. Najbolj pomembna je čistoča. Posebno, če silos uporabljamo za shranjevanje različnih surovin. Silose je najbolje čistiti z vodo. Ni pa pomembno samo temeljito očistiti silos, ampak ga je potrebno tudi posušiti. Od samega začetka mora biti razsuto blago zaščiteno pred vlago. Za sušenje silosov imajo posebne industrijske sušilnike.

Časi se spreminjajo in s tem ne samo hlevska oprema in vsa tehnologija, ki je povezana z njo, ampak tudi predpisi in zakoni, kaj je primerno za določeno vrsto živine. Nujen pripomoček vsakega kmeta je primerna hlevska oprema.

Vsak hlev je zgrajen na svoj način. Mnogi imajo stare in dotrajane hleve, ki bi si radi z novejšo hlevsko opremo samo olajšali delo. Imamo pa tudi nove kmetijske objekte, kjer je lažje projektirati in načrtovati hlevsko opremo. Med hlevsko opremo ne štejemo kmetijskih strojev, ampak dejansko kar živina potrebuje za bivanje v hlevu, razne bokse za konje, posebne napajalniki, krmilniki, prevezi, navezi in ograjo za govejo živino, ter večji prostor za drobnico, ki je lahko skupaj v enem delu hleva.

Na podlagi izdelanega načrta poteka proces izdelave hlevske opreme. Material mora izdelku kakovostno ustrezati. Hlevska oprema naj bo narejena iz železa, jekla. Živina ga težje poškoduje, tudi bolj je vzdržljiv kot recimo les.