Najpogostejši pravni postopki

Čeprav nimamo navade veliko časa preživljati na sodiščih ali nad raznimi pravnimi papirji, se lahko hitro zgodi, da bomo imeli opravka prav s takšnimi obveznostmi. Nekateri pravni postopki so namreč precej pogosti ne ponujajo veliko izbire, pa tudi veliko opozorila ne. Splača se nanje kolikor toliko pripraviti že vnaprej, da potem vemo, kako ukrepati, če pride do te potrebe. Predvsem bo treba najti dobro pravno svetovanje, verjetno tudi odvetnika za vodenje postopkov.

Ločitev s tožbo

Med pogostimi postopki je ločitev s tožbo, do katere pride, če se zakonca ne moreta sporazumeti o nekaterih odločitvah v postopku ločitve. Pogost problem je delitev premoženja, ki se izvede na podlagi pregleda skupnega premoženja, ki sta ga zakonca zaslužila s svojo dejavnostjo v času trajanja zakonske zveze. Delitev premoženja se morda enemu ali obema zakoncema ne zdi pravična, zato bo treba s tožbo ugotoviti pravo rešitev, kar pa zahteva seveda bistveno več dela in tudi strokovno pomoč. Enako velja za določanje skrbništva nad mladoletnimi otroki, ki je tako kot delitev premoženja pogosto jabolko spora pri ločitvah.

Odškodninski zahtevki

Pravno pomoč pogosto potrebujemo tudi pri odškodninskih zahtevkih. Ti so zelo pogosti, saj se lahko hitro zgodi, da se pripeti kakšna nezgoda ali poškodba. Pogost je recimo odškodninski zahtevek za telesne poškodbe, pa tudi odškodnine za prometne nesreče, za nezgode pri delu in podobne situacije so dokaj redno na urniku pravnih strokovnjakov. Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe se lahko tiče zelo različnih situacij, saj do poškodb pride v najrazličnejših okoljih, tako pri delu, doma, na javnih površinah, zaradi zunanjih dejavnikov, morda zaradi lastne malomarnosti ali prometne nesreče. Pomembno je torej, da odškodninski zahtevek za telesne poškodbe vodi usposobljen strokovnjak, ki bo znal upravičiti zahtevo po odškodnini in izterjati tudi kar najvišji znesek. Enako velja za druge odškodninske zahtevke, ki prav tako vključujejo številne dejavnike, ki odločajo o končnem rezultatu.