Je osnovno zdravstveno zavarovanje lahko že dovolj?

Zdravstveno zavarovanje je nujno za brezskrbno življenje, a po drugi strani je lahko tudi vir mnogih preglavic in stroškov. Kaj hitro se izkaže, da je na tem področju potreben določen kompromis. Kje postaviti mejo?

Ena možnost je ta, da se zanašamo na osnovno zdravstveno zavarovanje. To je pri nas obvezno, torej niti nimamo kaj dosti izbire. Takšno zavarovanje krije nujne postopke reševanja in zdravljenja, tako da lahko računamo na oskrbo v primeru, da se nam kaj zgodi. Seveda pa to še ne pomeni, da bomo pri oskrbi deležni zares dobre izkušnje, bolj verjetno je, da se bomo v zdravstvenem sistemu srečevali z raznimi nevšečnostmi in morda tudi nepričakovanimi stroški. Zato imamo na voljo tudi druga zavarovanja, ki nam lahko pri tem pomagajo.

Preostala zavarovanja niso nujna, zanje se odločimo prostovoljno. Včasih so zelo dobra ideja, sploh zato, ker so dodatni stroški minimalni. Ni pa nujno, da je odločitev za dopolnilno ali dodatno zavarovanje vedno samoumevna, včasih lahko vseeno računamo na to, da bo že osnovno zdravstveno zavarovanje čisto dovolj glede na naše potrebe. Veliko je odvisno od specifične situacije, čeprav se v končni fazi pogosto izkaže, da se ljudje odločajo predvsem na podlagi tega, koliko denarja lahko vsak mesec namenijo za zavarovanje.

Osnovno zdravstveno zavarovanje že prinaša določene stroške, a cena je bolj relevantna pri izbiri drugih zavarovanj

Osnovno zdravstveno zavarovanje in dodatni stroški

Zavarovanja, za katera se odločimo prostovoljno, so seveda dodaten strošek. Pravzaprav to lahko velja že za osnovno zdravstveno zavarovanje, čeprav se v večini primerov financira iz drugih virov in posamezni zavarovanec s tem nima veliko opravka. Pri mladih se zavarovanje financira preko staršev, pri odraslih pa za to pogosto poskrbi delodajalec. Obstajajo še drugi primeri, seveda pa mnogi plačujejo svoje zavarovanje tudi sami.

A pozor, tu nimamo opravka le s ceno samega zavarovanja, temveč se hitro pokažejo tudi drugi stroški, ki so lahko še bistveno višji. To so stroški storitev, ki jih ponuja zdravstveni sistem. Da bi se tem stroškom izognili, potrebujemo ostala zavarovanja, saj nas osnovno zavarovanje še ne zaščiti pred nepričakovanimi stroški, predvsem pa ne krije vseh storitev, ki bi jih utegnili potrebovati. Zato ima praktično vsaka zavarovalnica še ponudbo dopolnilnih in dodatnih zavarovanj. Izbrali bomo recimo Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje za nadgradnjo osnovnega, kar nam omogoča, da se izognemo nepričakovanim stroškom. Dodatno zavarovanje pa prinaša dodatno kritje in izboljša izkušnjo pri koriščenju storitev v zdravstvu.

V končni fazi so odločilni prav stroški zdravstvenih storitev. Že nepričakovani stroški, ki nastanejo ob osnovnih zdravstvenih posegih, so zadosten razlog, da se odločimo za dopolnilno zavarovanje. Ravno temu je to zavarovanje tudi namenjeno, zato je pametno, da osnovno zdravstveno zavarovanje nadgradimo in se izognemo nepričakovanim stroškom.

Osnovno zdravstveno zavarovanje nudi za nekatere storitve delno kritje

Čeprav je osnovno zavarovanje zasnovano tako, da nam omogoča dostop do nujnih storitev reševanja in zdravljenja, ne da bi morali za te sami plačevati, še vedno ne bomo povsem varni pred visokimi stroški. Mnoge storitve so krite v celoti, ne pa vse. Tako je možno, da bomo tudi pri osnovnem zdravljenju deležni visokih stroškov, saj osnovno zdravstveno zavarovanje nekatere storitve krije le delno. To je vzrok za nepričakovane stroške in tudi dober razlog za to, da se odločimo za dopolnilno zavarovanje.

Odločitev za dopolnilno zavarovanje je za mnoge zavarovance povsem samoumevna. Na ta način se namreč izognemo nevšečnostim, ki izvirajo iz nepopolnega kritja obveznega zavarovanja. Zavarovalnice imajo zelo ugodne pakete za dopolnilno zavarovanje, tudi cene so precej ugodne. Pametno je, da se za ta paket odločimo kar pri svoji zavarovalnici, izberemo recimo Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kjer bomo dobili popolno kritje za vse storitve, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Tako bomo povsem varni pred nepričakovanimi doplačili, dokler koristimo osnovne storitve v zdravstvenem sistemu.

Osnovno zdravstveno zavarovanje z razširjenim kritjem

Če želimo kritje osnovnega zavarovanja še razširiti, pa bomo potrebovali dodatno zavarovanje. Osnovno zavarovanje krije le nujne storitve, kar ni vedno dovolj za celovito oskrbo v primeru poškodb, bolezni in drugih težav. Zato se priporoča še dodatno zavarovanje, ki ga spet dobimo pri praktično vseh zavarovalnicah. Odločimo se na primer za Vzajemna dodatno zavarovanje in dobimo dodatno kritje, ki nam močno odpira možnosti pri koriščenju storitev zdravstvenega sistema.

Osnovno zdravstveno zavarovanje lahko nadgradimo z dodatnim za dodatno kritje

To zavarovanje namreč dejansko prinaša dodatno kritje. Pri dopolnilnem zavarovanju ne dobimo nikakršnih dodatnih storitev, zagotovimo le celovito financiranje za storitve, ki jih ponuja osnovno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zavarovanje pa prinaša nove ugodnosti in dostop do širšega nabora storitev. Prinaša nam določen nadstandard, s katerim bomo v zdravstvenem sistemu deležni bistveno boljše izkušnje. S tem je tudi Vzajemna dodatno zavarovanje in dodatna zavarovanja drugih zavarovalnic zelo dobra ideja, sploh zato, ker so tu stroški lahko presenetljivo nizki. Glede na to, kaj vse dodatno zavarovanje ponuja, se investicija gotovo splača. V primeru, da se srečamo z zahtevnimi, dolgotrajnimi in dragimi postopki zdravljenja, bomo dobro izkoristili vse, kar nam ponuja dodatno zavarovanje, medtem ko nam osnovno zdravstveno zavarovanje morda sploh ne bi bilo v veliko pomoč.